شرکت گلشهر بار

نام باربریگلشهر بار
شماره پروانه
نام صاحب امتیازمحمدمحسن تعویقی
شماره تماس
آدرس45متری گلشهر اولین تقاطع جنب سوپرمارکت پ44
منطقهمنطقه 5
ثبت شکایت از شرکت گلشهر بار
برای ثبت شکایت خود در سامانه حتما باید در سایت اتحادیه عضو شده باشید
ورود / عضویت